Uzņēmuma vadība

 


Sandis Šteins
Valdes priekšsēdētājs

Uzzināt vairāk

 


Līga Abramoviča
Finanšu direktore

Uzzināt vairāk

 


Uldis Dzintars
Tehniskais direktors

Uzzināt vairāk

 


Ingus Savickis
Atlīdzību direktors

Uzzināt vairāk

 


Juozas Buitkus
Korporatīvā segmenta pārdošanas direktors

Uzzināt vairāk

 


Uģis Vorons
Privātpersonu apdrošināšanas pārdošanas direktors, valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Dmitrijs Nosko
Procesu un IT direktors

Uzzināt vairāk

 


Veronika Linkuma
Personāla direktore

Uzzināt vairāk

Sandis ŠteinsValdes priekšsēdētājs

Sandis Šteins ar savu darba pieredzi un zināšanām ir pierādījis, ka ir viens no stratēģiski spēcīgākajiem vadītājiem Latvijā. No 2011.gada augusta līdz 2014.gada janvārim viņš ir strādājis Krievijā kā „Statoil” biznesa nodaļas vadītājs un viceprezidents. Sandim ir astoņu gadu pieredze, strādājot „Statoil Latvia” iekšējās kontroles direktora, finanšu un vadības direktora un ģenerāldirektora amatā. Profesionālā karjera tika uzsākta akciju sabiedrībā „Preses nams” ekonomista un vēlāk izdevniecības direktora amatā.
 Sanda Šteina izglītība ir daudzpusīga. Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds sociālajās zinātnēs, savukārt Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā iegūts bakalaura grāds Biznesa administrācijā.

Līga AbramovičaFinanšu direktore

Līga Abramoviča BALTA komandai pievienojusies 2011.gada nogalē kā Finanšu analīzes un plānošanas pārvaldes vadītāja. Spoži parādot sevi uzņēmumam svarīgu projektu realizācijā, 2014.gada janvārī Līga kļūst par Finanšu direktori.

Līga ir finanšu eksperts jau vairāk kā 12 gadus. Pirms pievienošanās apdrošināšanas nozarei, pārvaldījusi finanses tādos uzņēmumos kā SIA Lattelecom Technology un SIA Nelss līzings, strādājusi par auditori un konsultāciju projektu vadītāju Ernst&Young Latvia.

Līga absolvējusi Rīgas ekonomikas augstskolu, vēlāk ieguvusi Maģistra grādu ekonomikā Rīgas Tehniskās universitātes un Buskerud Universitātes koledžas apvienotā programmā. Kopš 2007. gada ir ACCA (Association of certified chartered accountants) biedre.

Uldis DzintarsTehniskais direktors

Uldis Dzintars jau no 2003.gada ir BALTA valdes loceklis. 10 gadus pildījis Finanšu direktora amata pienākumus, kopš 2014.gada janvāra vada BALTA Tehnisko departamentu, kas atbild par produktu vadību un risku parakstīšanu. BALTA viņš strādā kopš 2000.gada, bet apdrošināšanas nozarē – kopš 1997.gada.

Pirms pievienošanās BALTA komandai U.Dzintars strādājis AAS „Saules Laiks”, auditorfirmā „KPMG”.

U.Dzintars ir absolvējis Banku augstskolu (tolaik - Latvijas Banku koledžu), kā arī turpinājis izglītoties, nokārtojot visus ACCA (Association of certified chartered accountants) eksāmenus. Turklāt U.Dzintars veiksmīgi absolvējis „RSA Group” vadības programmu „LDP” jeb īpašu līderu attīstības programmu. 

Ingus SavickisAtlīdzību direktors

BALTA atlīdzību departamentu Ingus Savickis vada kopš 2011.gada 1.jūnija, bet apdrošināšanas sabiedrībā BALTA strādā jau kopš 1996.gada. Pirmos profesionālās darbības gadus I.Savickis pavadījis BALTA pārdošanas sektorā, savukārt turpmākie ieņemtie amati saistīti ar atlīdzību sektoru apdrošināšanā. Sākotnējā I.Savicka atbildības sfēra bija saistīta ar transportlīdzekļu eksperta amata pildīšanas pienākumiem Transportlīdzekļu apdrošināšanas atlīdzību daļā, vēlāk I.Savickis kļuva par Transportlīdzekļu apdrošināšanas atlīdzību pārvaldes vadītāju.

Ikdienas darbā I.Savickim ir bijusi iespēja sekmīgi vadīt un ieviest vairākus BALTA svarīgus projektus, kas atvieglo klientu ikdienu: sistēmas maiņu, atlīdzību pieteikumus pa telefonu, elektronisko dokumentu apriti. Turklāt šo jauninājumu ieviešanas brīdī 2008.gadā tās bija būtiskas inovācijas visam Latvijas apdrošināšanas tirgum. Sākot ar 2009.gadu, I.Savickis pildīja Atlīdzību direktora vietnieka amata pienākumus, kam sekoja tālākā karjeras attīstība - Atlīdzību daļas direktors.

I.Savickis ir ieguvis bakalaura grādu un inženiera diplomu Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību fakultātē. 

Juozas BuitkusKorporatīvā segmenta pārdošanas direktors

Kopš 2012. gada nogales Juozas Buitkus veic BALTA Korporatīvā segmenta apdrošināšanas pārdošanas direktora pienākumus. Viņam ir divpadsmit gadu pieredze finanšu industrijā, no tiem deviņus gadus viņš ir strādājis apdrošināšanas sektorā, bet trīs – banku sektorā. J.Buitkus līdz šim strādāja „Lietuvas Draudimas” kā Korporatīvo izplatītāju apkalpošanas pārvaldes vadītājs. Savu karjeru māsas uzņēmumā Lietuvā viņš sāka 2004. gadā Klientu vadītāja amatā Kauņas filiālē. Turpinot darbu kā Bancassurance vadītājs, viņš ir izveidojis pilnīgi jaunu pārdošanas kanālu, jaunus procesus un nodrošinājis lielus stratēģiskus klientus „Lietuvas Draudimas”. 2011.gadā astoņus mēnešus viņš palīdzēja Krievijas „InTouch” kolēģiem izveidot un ieviest stratēģisku pārdošanas kanālu. Pirms karjeras apdrošināšanas jomā Juozas strādāja „Vilniaus bankas” (SEB bank), kur kā klientu vadītājs bija atbildīgs par finanšu produktiem un klientu attiecībām.

Mācoties Viļņas Universitātē, viņš ir ieguvis grāmatvedības, finašu un banku maģistra grādu.Turklāt J.Buitkus veiksmīgi absolvējis „RSA Group” vadības programmu „LDP” jeb īpašu līderu attīstības programmu. 

Uģis VoronsPrivātpersonu apdrošināšanas pārdošanas direktors, valdes loceklis

2012.gada vidū Uģis Vorons pievienojās BALTA vadības kolektīvam kā Privātpersonu apdrošināšanas pārdošanas direktors un valdes loceklis. Finanšu un apdrošināšanas sfērā U.Vorons darbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Lielāko profesionālās darbības laiku U.Vorons pavadījis dzīvības apdrošināšanas un pensiju fondu vadības sektorā, strādājot vairāku dzīvības apdrošināšanas kompāniju un pensiju fondu valdēs. Nozīmīgu karjeras daļu no 2003. līdz 2009.gadam U.Vorons pavadījis „SEB Dzīvības apdrošināšanas” valdes priekšsēdētāja amatā. Vienlaikus U.Vorons bijis arī „Latvijas apdrošinātāju asociācijas” padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc darba saistību izbeigšanas „SEB Dzīvības apdrošināšanā” U.Vorons strādājis ārpus Latvijas. Bijis pārdošanas direktors „ING Life Russia” uzņēmumam Krievijā, kā arī vēlāk Latvijā no 2009. līdz 2012.gadam bijis „Citadele Life” un „Citadele pensiju fonda” valdes priekšsēdētājs.

Viņš ir ieguvis maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Tehniskajā universitātē. 

Dmitrijs NoskoProcesu un IT direktors

Dmitrijs Nosko kā Procesu un IT direktors pievienojās BALTA komandai 2009. gadā. Viņa vadībā BALTA ir kļuvusi par pirmo uzņēmumu Baltijā, kurā ir ieviests pilns IT ārpakalpojuma sniegšanas pakete, sākot no līguma parakstīšanas līdz stabilam un atbilstošam IT pakalpojuma risinājumam.

D.Nosko ir savas nozares līderis ar piecpadsmit gadu pieredzi IT tehnisko un funkcionālo zināšanu jomā. Pirms pievienošanās BALTA komandai viņš bija „GE Capital” reģionālo projektu vadības komandas dalībnieks, kur vadīja un īstenoja stratēģiskas, starpvalstu un starpfunkcionālas iniciatīvas uzņēmumu efektivitātes, izaugsmes un noteikumu atbilstības uzturēšanai. Kā konsultants darbojies arī uzņēmumā „Accenture”, kur konsultējis klientu uzņēmumus IT operāciju centralizēšanā, kā arī lielu sistēmu likvidācijā, tādējādi samazinot uzturēšanās pieteikumu skaitu un apkalpošanas izmaksas.

Viņam ir Transporta un sakaru institūta bakalaura grāds datorzinātnes. Turklāt D.Nosko ir veiksmīgi absolvējis „RSA Group” vadības programmu „LDP” jeb īpašu līderu attīstības programmu. 

Veronika LinkumaPersonāla direktore

Veronika Linkuma BALTA Personāla direktores amata pienākumus pilda kopš 2013.gada 1.janvāra. V.Linkumai ir septiņu gadu pieredze personāla vadības jomā. Pirms kļuva par BALTA Personāla direktori, V.Linkuma strādāja par Personāla biznesa partneri, vadīja personāla procesus un atsevišķas citas uzņēmuma funkcijas.

Pirms pievienošanās BALTA komandai V.Linkuma strādāja par biznesa konsultanti personāla jautājumos, kā arī pildījusi „Ernst & Young Baltic” vecākā konsultanta pienākumus. Savas profesionālās darbības laikā piedalījusies dažādos projektos, kuru ietvaros tikušas izstrādātas atalgojuma un motivācijas sistēmas, darbinieku novērtēšanas sistēmas, kā arī vadīti un realizēti funkciju pārskatīšanas un organizācijas efektivitātes projekti.

Ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā „Turība”.