Ceļojumu apdrošināšana


Kā rīkoties, ja pēkšņi saslimsti vai gūsti traumu ārzemēs

Nekavējoties sazinies ar BALTA Palīdzības dienestu pa tālruni
+371 67 500174
(24h diennaktī) un speciālisti Tevi konsultēs latviešu vai krievu valodā.

Palīdzības dienests atkarībā no situācijas un saslimšanas/negadījuma rakstura Tevi informēs par to, kā nokļūt līdz tuvākajai ārstniecības iestādei, vai noorganizēs nokļūšanu līdz tai, kā arī sniegs citas konsultācijas un palīdzību.

Repatriācijas izdevumi

Ja sakarā ar saslimšanu vai traumu apdrošinātajam ir medicīniski pamatota nepieciešamība atgriezties Latvijā un turpināt ārstēšanos, repatriācijas izdevumi jāsaskaņo ar apdrošinātāju.

Ar apdrošinātāju ir jāsaskaņo arī pavadītājpersonas (medicīnas speciālista vai radinieka) transporta izdevumi vai viesnīcas izdevumi radiniekam, ja apdrošinātā veselības stāvoklis ir kritisks, neļaujot apdrošināto repatriēt.

Ar apdrošinātāju ir jāsaskaņo izdevumus par apdrošinātā mirstīgo atlieku transportēšanu uz viņa mītnes zemi vai izdevumus par apbedīšanu ārzemēs.

Kompensācija par traumas faktu

Ja Tu izvēlējies ceļojumu apdrošināšanas programmu, kurā iekļauta apdrošināšana nelaimes gadījumiem, traumas gadījumā noteikti saņem no ārstniecības iestādes izrakstu, jo tad papildus medicīnisko izdevumu kompensācijai varēsi saņemt kompensāciju par traumas faktu.

Kā rīkoties, ja pazudusi vai bojāta bagāža

BALTA atlīdzinās Tev zaudējumus par bagāžas bojājumiem vai zaudējumiem, ja Tu izvēlējies ceļojumu apdrošināšanas programmu, kurā iekļauts bagāžas nozaudēšanas, sabojāšanas vai aizkavēšanās risks.

Bagāžas aizkavēšanās

Ja, ierodoties ceļojuma galamērķī, Tu konstatē, ka aviokompānijas vai cita pārvadātāja vainas dēļ Tavas bagāžas nav un tās piegāde kavējas ilgāk par 4 stundām:

 • Pieprasi pārvadātāja izziņu par bagāžas nokavēšanās faktu, bet, bagāžu saņemot, lūdz pārvadātāju norādīt datumu un laiku, kad bagāža tika saņemta
 • Iegādājies Tev vajadzīgās pirmās nepieciešamības preces – drēbes, apavus un higiēnas piederumus
 • Saglabā pirmās nepieciešamības preču iegādi apliecinošus finanšu dokumentus (čekus) un pēc atgriešanās Latvijā 30 dienu laikā piesaki atlīdzību pa tālruni 6 75 333 75

Par izdevumiem, kas radušies saistībā ar bagāžas aizkavēšanos atgriežoties Latvijā, BALTA kompensāciju neizmaksā.

Bagāžas bojājums vai nozaudēšana

Ja, ierodoties ceļojuma galamērķī, Tu konstatē, ka Tava bagāža ir bojāta vai nozaudēta:

 • Pieprasi pārvadātāja vai lidostas darbinieka izziņu par bojātas bagāžas izsniegšanu (norādīts bagāžas masas zudums vai redzams bojājums) vai apliecinājumu par bagāžas nozaudēšanu
 • Saglabā bojāto bagāžu – ceļasomu, par kuras bojājumiem vēlies saņemt atlīdzību, jo tā būs jāatrāda BALTA pārstāvim
 • Sastādi nozaudēto mantu sarakstu un pēc atgriešanās Latvijā 30 dienu laikā piesaki atlīdzību pa tālruni 6 75 333 75

Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana vai aizkavēšanās

Ja Tu nevari uzsākt ceļojumu, jo esi negaidīti saslimis un nonācis slimnīcā vai atgadījusies cita neparedzēta situācija (kas iekļauta BALTA apdrošināšanas noteikumos), kuras rezultātā Tev nākas atcelt vai pārtraukt ceļojumu:

 • Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad esi uzzinājis par ceļojuma atcelšanas faktu, zvani un paziņo to mums pa tālruni 6 75 333 75;
 • Atcel lidojumu, viesnīcu un citas ar ceļojumu saistītās rezervēšanas
 • Saglabā dokumentus par rezervēšanu atcelšanu vai par biļešu apmaksu un piesaki atlīdzību

Ceļojuma aizkavēšanās gadījumā pieprasi dokumentus no atbildīgajiem pakalpojuma sniedzējiem par šo faktu, saglabā tos un tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā piesaki atlīdzību.

Civiltiesiskās atbildības gadījums

Zaudējumus trešās personas veselībai, dzīvībai un/vai mantai atlīdzinām, ja Tava ceļojuma apdrošināšanas programmā iekļauts civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risks.
Ja ceļojuma laikā netīši esi nodarījis zaudējumus trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai:

 • Nekavējoties informē mūs par notikušo pa tālruni 6 75 333 75, nesteidzies atzīt savu vainu un nevienojies par kompensācijas apmēru ar cietušo vai tā pārstāvi, pirms neesi sazinājies ar mums.
 • Lai saņemtu kompensāciju, Tev būs nepieciešams cietušās personas vai tās pārstāvja rakstveida iesniegums.

30 dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā piesaki atlīdzību, iesniedzot dokumentus, par kuriem vienojies ar apdrošinātāju jau pirmās telefonsarunas laikā.

Pases un naudas apdrošināšana

Ja Tev ceļojuma laikā ir nolaupīta vai nozagta pase vai nauda:

 • Nekavējoties rakstveidā informē par notikušo attiecīgās valsts tiesībsargājošās iestādes (policiju)
 • Nekavējoties informē mūs par notikušo pa tālruni 6 75 333 75

Mēs Tevi informēsim par to, kā tālāk rīkoties, lai saņemtu kompensāciju.