Mājdzīvnieku apdrošināšana


Mājdzīvnieku apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus, ko Tavai ģimenei vai saimniecībai būs nodarījuši mājdzīvnieku nāves radītie neparedzētie izdevumi, kurus izraisījuši:

 • Slimības un nelaimes gadījumi
 • Negadījumi (piemēram, elektriskās strāvas iedarbība, saules vai karstuma dūriens, nosmakšana, nožņaugšanās, saindēšanās, zvēru un klaiņojošu suņu uzbrukums, noslīkšana u. c.)
 • Ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija, lidaparātu un no tiem atdalījušos priekšmetu krišana
 • Dabas stihija – vētra, plūdi, krusa, zemestrīce vai neparasti stiprs sals
 • Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība un laupīšana, nokaušana zādzības nolūkos vai nošaušana

BALTA atlīdzina arī zaudējumus, ko Tavai ģimenei būs nodarījuši mājdzīvnieku nāves radītie neparedzētie izdevumi.

BALTA piedāvā šādu mājdzīvnieku apdrošināšanu:

 • Liellopu un zirgu, tai skaitā arī sacīkšu zirgu
 • Sīklopu – aitu, kazu u. c.
 • Cūku
 • Bišu saimju stropā
 • Kažokzvēru
 • Šķirnes suņu un kaķu (kuriem apdrošināšanas polisē kā risku iespējams izvēlēties arī izdevumus par vetārsta apmeklējumiem)

Tavu mājdzīvnieku apdrošināšanas cena ir atkarīga no apdrošināmo mājdzīvnieku vērtības, sugas, vecuma, turēšanas, kopšanas un barošanas apstākļiem, veterinārmedicīniskās aprūpes, izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, kā arī apmaksas grafika un pašriska apmēra (jo lielāks būs Tavs pašrisks, jo lētāk izmaksās apdrošināšana).

Lai iegūtu cenas piedāvājumu un plašāku informāciju, sazinies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem.

Noteikumi šeit