OCTA polise

1. Kad stājas spēkā OCTA polise?

OCTA polise stājas spēkā, tiklīdz to esi iegādājies – veicis apmaksu – vai pulksten 00.00 datumā, kurš norādīts kā OCTA polises spēkā stāšanās datums.

2. Kā notiek atlīdzības saņemšana pēc ceļu satiksmes negadījuma?

Ja Tavs transportlīdzeklis ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, kurā ir vainojams trešās personas vadīts transportlīdzeklis un Tavā OCTA polisē ir atzīme par pakalpojumu "Atlīdzība pie sava apdrošinātāja", Tu droši vari pieteikt negadījumu AAS BALTA, zvanot pa telefonu 675 333 75. Ar detalizētu nepieciešamo darbību izklāstu vari iepazīties OCTA likumā.

3. Vai pastāv risks, ka, nepilnīgi vai nepareizi aizpildot saskaņoto paziņojumu, es nesaņemšu atlīdzību?

Ja Tavs transportlīdzeklis ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, atlīdzība no vainīgā OCTA apdrošinātāja Tev ir jāsaņem jebkurā gadījumā. AAS BALTA ir parūpējusies, lai atvieglotu šo procesu, jo negadījumu jau šobrīd vari pieteikt AAS BALTA, ja Tavā OCTA polisē ir atzīme par pakalpojumu "Atlīdzība pie sava apdrošinātāja". Tomēr neprecīza saskaņotā paziņojuma aizpildīšana (to drīkst darīt, ja negadījumā iesaistīti tikai 2 auto, nav cietuši cilvēki un nav bojāta trešās personas manta) var šo procesu palēnināt, un tieši tādēļ neskaidrību gadījumā mēs aicinām Tevi sazināties ar BALTA speciālistiem vai tomēr iesaistīt policiju.

4. Vai es varu zvanīt jums, lai saņemtu konsultāciju saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai notikuma vietā?

Jā, Tu vari zvanīt uz BALTA atlīdzību centru pa tālruni 67533375, lai saņemtu palīdzību saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai.

5. Vai man jāvadā līdzi OCTA polises oriģināls Latvijas teritorijā?

OCTA polise LR teritorijā papīra formātā nav obligāta, elektronisks ieraksts par OCTA polises esamību glabājas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datubāzē, tādējādi Ceļu policija, CSDD un citas institūcijas OCTA polises esamību pārbauda elektroniski.

6. Vai man jāņem līdzi polises oriģināls, dodoties uz ārzemēm?

Dodoties uz ārzemēm, ņem līdzi OCTA polises izdruku. Citu valstu ceļu policistiem Latvijas OCTA polišu reģistrs nav pieejams.

7. Kas tiek uzskatīts par OCTA polises oriģinālu?

Par BALTA OCTA polises oriģinālu tiek uzskatīta mūsu izdota un juridiski (ar zīmogu un uzņēmuma pārstāvja parakstu) apstiprināta OCTA polises izdruka.

8. Kādās valstīs ir derīga mana OCTA polise?

Saskaņā ar likumu, OCTA polise darbojas Latvijā, kā arī citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā, Ungārijā un Zviedrijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Īslandē un Norvēģijā, Lihtenšteinā, Andorā, Bulgārijā, Horvātijā, Rumānijā. Ja vēlies doties uz Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Krieviju, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Melnkalni, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu, Tev jāiegādājas Zaļā karte.

9. Vai, iegādājoties OCTA polisi, man atsevišķi jānorāda polises darbības teritorija?

Nē, OCTA standartlīgums bez izņēmumiem ir derīgs Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kā arī Šveicē.

10. Kāds ir OCTA polises atlīdzības limits?

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošinātājs sedz zaudējumus cietušajām personām, nepārsniedzot šādus atbildības limitus:

  • Mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – līdz EUR 1 000 000 neatkarīgi no trešo personu skaita
  • Personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – līdz EUR 5 000 000 neatkarīgi no trešo personu skaita

11. Kas ir „Atlīdzība pie sava apdrošinātāja” OCTA polisēm?

Sākot ar 2012.gada 9. augustu, ikvienam autovadītājam, kas savu OCTA polisi iegādāsies BALTA, būs iespēja pieteikt atlīdzību ceļu satiksmes negadījumā pie sava apdrošinātāja, proti, BALTA.

12. Vai par iespēju pieteikt atlīdzību pie sava apdrošinātāja ir jāmaksā papildus?

Varam Tevi iepriecināt! Papildus nekas nav jāmaksā! Tā ir BALTA OCTA polises priekšrocība, ko ikviens autovadītājs saņem bez papildu maksas.

13. Kā es varu zināt, ka OCTA polise, ko esmu iegādājies BALTA, paredz atlīdzību pie sava apdrošinātāja?

Par pakalpojuma esamību vari pārliecināties OCTA polises sadaļā „Īpašie nosacījumi” - tajā būs ieraksts „Atlīdzība pie sava apdrošinātāja”.

14. Vai BALTA segs izdevums, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu ārstēšanos, traumām u. c.?

Nē, par zaudējumiem, kas saistīti ar personai nodarītiem miesas bojājumiem ceļu satiksmes negadījumā, arī turpmāk tāpat kā līdz šim ir jāvēršas pie vainīgās puses apdrošinātāja.

15. Vai varēšu vērsties BALTA ar izdevumiem, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarīti transportlīdzeklī esošajām mantām?

Jā, BALTA varēsi vērsties arī par izdevumiem, kas saistīti ar cietušo mantu, ja manta ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir atradusies cietušajā transportlīdzeklī.

16. Vai atlīdzības izmaksas process nekļūs ilgāks, ja apdrošināšanas gadījums būs jāpiesaka BALTA, nevis pie CSNg izraisījušās puses apdrošinātāja?

Nē! Tas kļūs daudz ērtāks, ātrāks un vienkāršāks. Turklāt aptuveni 80% no reģistrētajām OCTA izmaksu lietām atlīdzības pieteikšana un formalitāšu kārtošana notiek pa tālruni vai e-pastu.

17. Ja ceļu satiksmes negadījumā būs cietis gan mans transportlīdzeklis, gan tā pasažieri un atlīdzība būs jāpiesaka pie dažādiem apdrošinātājiem, vai tas nepagarinās atlīdzības izmaksas laiku?

BALTA OCTA atlīdzību pieteikšanas kārtība „Atlīdzība pie sava apdrošinātāja” paredz tikai vienu situāciju, kad cietušajam būs jāpiesaka atlīdzība pie diviem apdrošinātājiem viena CSNg ietvaros. Proti, cietušajam ir zaudējumi par personai nodarītiem miesas bojājumiem. Lai atlīdzinātu personas zaudējumus, cietušajam būs jādodas pie vainīgās puses apdrošinātāja, bet atlīdzību saistībā ar transportlīdzekļa un mantas zaudējumiem izskatīs un izmaksās BALTA.

18. Kā rīkoties, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?

Jāzvana uz BALTA atlīdzību kontaktcentra tālruni 675 333 75 un jāpiesaka atlīdzība.

19. Vai es varēšu saņemt atlīdzību, ja būšu vainīgs CSNg izraisīšanā?

Nē, atlīdzību var saņemt tikai cietusī persona. Šiem gadījumiem ir paredzēta KASKO apdrošināšanas polise.

20. Vai varēšu pieteikt atlīdzību internetā?

Pašlaik tas nav iespējams. Atlīdzību vari pieteikt pa tālruni.