Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana


Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uzņēmumiem

Noformējot vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uzņēmums pasargā sevi no neplānotiem zaudējumiem. Gadījumos, kad neuzmanības vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ uzņēmuma darbinieki radījuši zaudējumus citai personai, ar cietušo uzņēmuma vietā norēķināsies BALTA.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uzņēmumiem

Strādājot nozarēs, kurās ir īpaši būtiska profesionālā atbildība pret iedzīvotājiem vai klientiem, īpaši jādomā par uzņēmuma rīcību gadījumos, kad neuzmanības vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ uzņēmuma darbinieki radījuši zaudējumus citai personai. Noformējot profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uzņēmums pasargā sevi no neplānotiem zaudējumiem, jo ar cietušo uzņēmuma vietā norēķināsies BALTA.

Apliecinājums uzņēmuma klientiem

Lai apliecinātu klientiem, ka uzņēmums ir apdrošinājis vispārējo vai profesionālo civiltiesisko atbildību, uzņēmuma mājas lapā, iespējams izvietot speciāli sagatavotu "zīmogu" - apliecinājumu par sadarbību ar uzticamu un godīgu apdrošinātāju BALTA.

"Zīmogs" par vispārējo civiltiesisko atbildības apdrošināšanu ievietošanai uzņēmuma mājas lapā (250 x 250 px).
"Zīmogs" par profesionālo civiltiesisko atbildības apdrošināšanu ievietošanai uzņēmuma mājas lapā (250 x 250 px).

Zīmogiem vēlams pievienot saiti uz šo AAS "BALTA" mājas lapas sadaļu. (http://www.balta.lv/lv/privatpersonam/civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasana)

Noteikumi šeit