Uzņēmējdarbības pārtraukšanas apdrošināšana darbinieku saslimšanas ar Covid-19 dēļ

Iegādājoties BALTA komercīpašuma apdrošināšanu vismaz 200 EUR vērtībā, piedāvājam iespēju iegādāties papildu apdrošināšanas segumu, kas kompensēs uzņēmumam radušos zaudējumus darbinieku saslimšanas ar Covid-19 rezultātā.

Kompensējamie zaudējumi ietver zaudējumus apgrozījuma krituma dēļ (negūtā peļņa, pastāvīgās izmaksas, darbinieku atalgojums), kā arī papildu izmaksas darba vietu dezinfekcijai.

 

Zaudējumi tiks kompensēti, ja 14 dienu periodā tiks konstatēta Covid-19 saslimšana vismaz 15% no visiem darbiniekiem, taču ne mazāk kā 5 darbiniekiem, un tādēļ uz laiku ir jāpārtrauc darbs vai jāmaina darba organizācija uzņēmumā.

 

Piedāvājam 3 atlīdzības limita variantus:

Atlīdzības limits

3000 EUR

5000 EUR

7000 EUR

Apdrošināšanas prēmija gadā

(papildus komercīpašuma apdrošināšanas prēmijai)

 

 

52 EUR

 

 

86 EUR

 

 

121 EUR

Biežāk uzdotie jautājumi:

Vai apdrošināšanu iespējams iegādāties, ja uzņēmuma darbiniekiem iepriekš jau ir tikusi konstatēta saslimšana ar Covid-19?

Jā, apdrošināšanu ir iespējams iegādāties, taču jāpaiet vismaz 14 dienām kopš pēdējā konstatētā Covid-19 gadījuma, lai apdrošināšana stātos spēkā. Apdrošināšana neattieksies uz tādu darbinieku saslimšanu, kam Covid-19 ticis konstatēts pirms apdrošināšanas spēkā stāšanās.
Piemēram, ja darbiniekam konstatēta Covid-19 saslimšana 10. janvārī un uzņēmums iegādājies apdrošināšanu no 20. janvāra, tad apdrošināšana sāks darboties 24. janvārī, ja kopš 10. janvāra nebūs konstatēti jauni darbinieku saslimšanas gadījumi.

Vai apdrošināšana kompensēs zaudējumus, ja ar Covid-19 saslimšanas dēļ noteiktās karantīnas vai pašizolācijas dēļ darba pienākumus nevar veikt vismaz 15% darbinieku?

Viens no nosacījumiem atlīdzības saņemšanai ir saslimušo darbinieku skaits. Ja saslimušo skaits 14 dienu periodā ir mazāks nekā 15% no visiem darbiniekiem un vismaz 5 darbinieki, tad apdrošināšana zaudējumu nekompensēs neatkarīgi no tā, cik darbinieku nevar veikt darba pienākumus karantīnas un pašizolācijas dēļ.

Vai apdrošināšana kompensēs zaudējumus, ja uzņēmums darbojas vairākās adresēs un vienā no adresēm konstatēta Covid-19 saslimšana vairāk nekā 15% darbinieku?

Saslimušo darbinieku skaits tiek vērtēts attiecībā pret visu uzņēmuma darbinieku skaitu. Ja saslimušo skaits 14 dienu periodā ir lielāks nekā 15% no visiem uzņēmuma darbiniekiem un vismaz 5 darbinieki, tad apdrošināšana zaudējumus kompensēs pie nosacījuma, ka iestājušies arī pārējie nosacījumi atlīdzības izmaksai. Ja saslimušo darbinieku skaits būs mazāks, tad apdrošināšana zaudējumus nekompensēs.

Vai apdrošināšana attiecas arī uz tādu darbinieku saslimšanu, kuri jau sasnieguši pensijas vecumu?

Jā, apdrošināšana attiecas uz visiem darbiniekiem bez jebkādiem vecuma ierobežojumiem.

• Vai apdrošināšana kompensēs zaudējumus, ja uzņēmums darbojas arī ārzemēs un saslimuši ārzemēs strādājošie darbinieki?

Nē, apdrošināšana darbojas tikai Latvijas teritorijā un ārzemēs strādājošo darbinieku saslimšana nav apdrošināta.

Kādi ir citi nosacījumi apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai papildus nosacījumam par saslimušo darbinieku skaitu?

Papildus nosacījumam par saslimušo darbinieku skaitu ir jāiestājas vismaz vienam no šiem nosacījumiem:
1) uzņēmums vismaz 7 dienas ir pārtraucis darbību vienā vai vairākās savas darbības adresēs, kur kopā nodarbināti vismaz 15% un ne mazāk kā 5 uzņēmuma darbinieki;
2) uzņēmums ir mainījis darba organizāciju, piemēram, samazinot darba laiku vai pārtraucot pakalpojuma sniegšanu klātienē, kā rezultātā uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies par vismaz 15%, salīdzinot ar periodu tieši pirms tika atklāta Cobid-19 saslimšana vismaz 15% darbinieku.

Vai no apdrošināšanas atlīdzības tiks atņemts pašrisks?

Nē, apdrošināšana ir bez pašriska.

Vai atlīdzība tiks izmaksāta arī tad, ja uzņēmums nestrādā ar peļņu?

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums strādā ar peļņu vai zaudējumiem, tiks kompensēti ar saimnieciskās darbības atjaunošanu saistītie papildu izdevumi, tai skaitā par dezinfekcijas pasākumiem, kā arī pastāvīgās jeb fiksētās izmaksas, piemēram, nomas izdevumi, apsardzes pakalpojumi, kredītprocentu maksājumi u.tml. Tomēr netiks atlīdzināta negūtā peļņa, ja uzņēmums iepriekš strādājis bez peļņas.

Vai apdrošināšanu iespējams iegādāties visu nozaru uzņēmumiem?

Šis apdrošināšanas veids netiek piedāvāts veselības un sociālās aprūpes nozaru uzņēmumiem un organizācijām, kā ar izglītības pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm.

Vai šo apdrošināšanu iespējams iegādāties, ja netiek apdrošināts uzņēmuma īpašums?

Šī apdrošināšana ir pieejama tikai, ja klients iegādājas komercīpašuma apdrošināšanas polisi. Apdrošināties tikai pret uzņēmuma darbības pārtraukumu darbinieku saslimšanas ar Covid-19 dēļ, neiegādājoties komercīpašuma apdrošināšanu, nav iespējams.

Vai apdrošināšanu var iegādāties, ja uzņēmumam nepieder nekustamais īpašums, ko apdrošināt?

Jā. Ja uzņēmums savai darbībai nepieciešamās telpas nomā, nevis ir to īpašnieks, tad ar komercīpašuma apdrošināšanas polisi var apdrošināt uzņēmuma mantu, piemēram, biroja aprīkojumu, iekārtas, krājumus

Mana esošā komercīpašuma apdrošināšanas polise ir spēkā vēl vairākus mēnešus. Kā iespējams iegādāties šo apdrošināšanu?

Ja neesat BALTA komercīpašuma apdrošināšanas klients, tad jums ir jānoslēdz BALTA komercīpašuma apdrošināšanas polise.  Ja esat BALTA komercīpašuma apdrošināšanas klients, tad jūsu polise tiks pagarināta uz 12 mēnešiem no papildu apdrošināšanas seguma iegādes dienas.

Kā rīkoties, ja vēlos pieteikt apdrošināšanas atlīdzību?

 

Zvaniet uz BALTA atlīdzību tālruni 67 533 375, un mūsu atlīdzību speciālisti jūs informēs par tālāko rīcību.

 

 

Klientu apkalpošanas vietas un sadarbības autoservisi

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu?
Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk - ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. 

Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB.
Atļautie datņu veidi: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt xls xlsx ods zip csv htm edoc.

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu?
Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk - ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. 

Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

 • Karte Saraksts

  Sazinies ar mums izmantojot WhatsApp, darba dienās no 8:00 – 18:00.

  Spied šeit vai pievieno tālruņa numuru +371 275 222 75 saviem kontaktiem.

  Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus aicinām sazināties ar BALTA komunikācijas vadītāju:

  Līna Lisnere
  E-pasts: lina.lisnere@balta.lv