Cilvēktiesības un dažādības vadības principi

Mēs, BALTA, iestājamies par godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību attiecībā pret klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem.

Godprātīga uzņēmējdarbība

BALTA atbalsta sabalansēta un ilgtspējīga finanšu tirgus un pieejamas, uzticamas ekonomikas infrastruktūras attīstību. BALTA rūpējas, lai komercdarbībā izvairītos no citu personu tiesību pārkāpšanas, izvērtējot cilvēktiesību riskus komercattiecībās un lēmumos, tostarp pakalpojumu izstrādē un piedāvājumos. BALTA veicina caurskatāmību un atbildīgumu visās biznesa attiecībās.

Darbinieki

BALTA ievēro darbinieku cilvēktiesības, kā paredzēts Starptautiskās Darba organizācijas deklarācijā par principiem un pamattiesībām darbavietā, tostarp diskriminācijas aizliegumu, bērnu darba un piespiedu darba aizliegumu, biedrošanās brīvību un tiesības iesaistīties koplīguma slēgšanā, kā arī tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. BALTA piedāvā vienlīdzīgas tiesības un iespējas ikvienam, un šādas tiesības neietekmē dzimums, valstspiederība, rase vai etniskā izcelsme, reliģija vai ticība, vecums, transpersonas identitāte vai tās izpausme, seksuālā orientācija, invaliditāte, politiskā piederība vai cita pārliecība, vai ģimenes stāvoklis.

Piegādātāji

Pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus komerciāliem apsvērumiem tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību aspekti. BALTA ir ieviestas procedūras piegādātāju izvērtēšanai.

Klienti

BALTA nodrošina vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un piedāvā vienlīdzīgas iespējas visiem klientiem, ievērojot cilvēktiesību principus un pamattiesības, tostarp bez jebkādas diskriminācijas. BALTA īsteno sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, tāpēc cilvēktiesību aspekts tiek vērtēts arī BALTA sadarbības partneru izvēlē.

Sabiedrība

BALTA īsteno atvērtu dialogu ar iesaistītajām pusēm un piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinot materiālu un nemateriālu ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā.

Связаться с нами

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Помощь на дороге

  Мы окажем помощь, если Вашему автомобилю потребуется техническая помощь в дороге или эвакуации.
  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  Помощь дома

  Окажем поддержку в экстренных ситуациях! Вызовите «Помощь на дому», чтобы получить помощь сертифицированных мастеров.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 333 75.

  Для путешествующих за границей

  Мы окажем поддержку, если Вам потребуется организовать медицинскую помощь или репатриацию во время поездки.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 001 74.