Kā rīkoties, ja...?

Mūsu pienākums ir operatīvi izmaksāt atlīdzību, ja noticis negadījums, un informēt Tevi, kā rīkoties, lai iespējami samazinātu Tavam, ģimenes vai uzņēmuma īpašumam nodarītos zaudējumus.

Kā rīkoties, ja noticis apdrošināšanas gadījums?

 • Gādā par savas un savu tuvinieku dzīvības un veselības drošību
 • Novērs zaudējumu palielināšanos
 • Informē kompetentās iestādes:
  • Ugunsgrēka gadījumā – ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
  • Trešo personu ļaunprātīgas rīcības gadījumā – policiju
  • Sadursmes ar sauszemes transportlīdzekli gadījumā – policiju
  • Eksplozijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu
  • Inženierkomunikāciju avārijas gadījumā – attiecīgo avārijas dienestu un/vai apdrošinātā nekustamā īpašuma apsaimniekotāju (īpašnieku), vai pašvaldības policiju
  • Ūdensvada avārijas gadījumā – nekustamā īpašuma apsaimniekotāju

Tiklīdz iespējams, sazinies ar BALTA atlīdzību daļu, bet neuzsāc seku likvidāciju pirms apdrošināšanas speciālista vizītes.
Pasargā savu īpašumu un esi drošībā!


Kā pasargāt īpašumu no sniega un ledus izraisītiem negadījumiem?

Mūsu pieredze liecina, ka stipras snigšanas gadījumā visvairāk ir apdraudētas ļoti nolietotas ēku un būvju konstrukcijas, lieli, horizontāli, plakani jumti un desmitiem gadu kalpojuši metāla angāri. Šādu ēku un būvju jumti sniega svaru var neizturēt, ielūzt vai pat pilnīgi sagrūt.

No jumta nenotīrīts sniegs var radīt ne vien zaudējumus īpašumam, mantai vai automašīnai, kas atrodas zem jumta, bet arī traģēdiju, ja zem krītoša sniega ir atradies cilvēks. Zaudējumus Tavam un citu cilvēku īpašumam, mantai, veselībai vai dzīvībai var radīt arī kūstošs sniegs un krītošas lāstekas. No šiem zaudējumiem un negadījumiem ir iespējams izvairīties, savlaicīgi rīkojoties.

Kā izvairīties no zaudējumiem, kas saistīti ar sniegu uz ēku un būvju jumta?

 • Savlaicīgi veic visus nepieciešamos darbus, piemēram, sniega un lāsteku tīrīšanu no jumta, jo BALTA standarta īpašuma apdrošināšana neparedz segt zaudējumus, ko radījis savlaicīgi no jumta nenotīrīts kūstošs sniegs.
 • Seko līdzi īpašuma ēkas jumta stāvoklim un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi veic remontdarbus.
 • Par ēku un jumtu uzturēšanu pienācīgā stāvoklī ir atbildīgi ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji. Iedzīvotājiem par nenotīrītiem jumtiem ir jāinformē namu apsaimniekotāji. Par nenotīrītiem jumtiem var ziņot arī Rīgas izpilddirekcijām un pa Rīgas domes Satiksmes departamenta satiksmes vadības centra bezmaksas tālruni 80003600.
 • Tomēr, ja sniegs snieg nepārtraukti – 10 cm 12 stundu laikā, radot īpašumam zaudējumus, BALTA sedz nodarītos zaudējumus. Pagājušajā ziemā mēs saņēmām 200 pieteikumu un kompensācijās izmaksājām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.
 • BALTA apdrošināšanas noteikumi paredz, ka ēkas īpašnieks ir atbildīgs par sniega notīrīšanu no jumta 48 stundu laikā kopš intensīvas snigšanas.
 • Ziemā ir jāuztur kārtībā arī ietves un namu pagalmi. Notīrītos celiņus ieteicams nokaisīt ar smiltīm, lai pasargātu gājējus no iespējamas paslīdēšanas. Veicot jumta tīrīšanu, ir atbilstoši jāmarķē darbu izpildes teritorija un jāpārliecinās, ka gājēji nepārvietojas zonā, kur krīt no jumtiem notīrītais sniegs un ledus. BALTA iesaka veikt arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas Tevi pasargās no zaudējumiem, kurus netīši vari nodarīt kādam citam, piemēram, tīrot no jumta lāstekas vai sniegu.

Kā pasargāt īpašumu plūdu gadījumā?

 • Galvenie plūdu iemesli ir ilgstoši nokrišņi, sniega kušana un ledus sastrēgumi, vētras uzplūdi jūras piekrastē, strauja ūdens līmeņa celšanās upēs un ezeros palu un lietus laikā.
 • Mūsu pieredze liecina, ka visvairāk apdraudētie ir Pļaviņu, Jelgavas, Carnikavas, Garkalnes un Ādažu novadi.

Kā samazināt Tavas ģimenes vai uzņēmuma īpašumam radītos zaudējumus?

 • Plūdu draudu laikā pārvieto mantas no pagrabtelpām un apakšstāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem.
 • Neatstāj ieslēgtas elektroierīces vietās, kur tām var piekļūt ūdens. Atstājot ēku, izslēdz elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas.
 • Aizver logus un durvis, lūkas un slēģus, iespēju robežās durvis ir jānorobežo ar smilšu maisiem.
 • Iespēju robežās padomā par sūkņiem, ar ko nepieciešamības gadījumā varēs izsūknēt plūdu ūdeni.
Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Лина Лиснере
  Руководитель по коммуникации BALTA
  Эл. почта: lina.lisnere@balta.lv