LAIPNI LŪGTS OPTIMISMA KOMANDĀ! KĻŪSTI PAR

VECĀKO GRĀMATVEDI

UZŅĒMUMĀ, KAS ZINA, KĀ KLIENTIEM
SNIEGT VĒL VAIRĀK OPTIMISMA!

Redzam Tevi mūsu optimisma saglabāšanas komandā, ja Tev ir:

- augstākā izglītība grāmatvedības, finanšu vai saistītā nozarē;
- vismaz 3 gadu veiksmīga pieredze grāmatvedības vai saistītā jomā;
- zināšanas LR grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos un
starptautisko finanšu pārskatu standartos;
- vēlama pieredze jaunu procesu ieviešanā vai esošo procesu optimizēšanā;
- precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- labas komunikācijas prasmes un spēja sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm;
- teicamas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas;
- MsExcel zināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī.

Tavs uzdevums būs:

- piedalīties starptautiskā finanšu pārskata standarta Nr. 17 "Apdrošināšanas līgumi" (IFRS 17)
   ieviešanā, kur Tev uzticēsim nodrošināt uzņēmuma grāmatvedības un ar to saistīto procesu
   uzskaiti un grāmatvedības iekšējo normatīvo aktu izstrādi vai atjaunošanu atbilstoši tā prasībām;
- nodrošināt finanšu grāmatvedības kontroles procesu un veikt tā pilnveidi;
- veikt citus ar amatu saistītus pienākumus Finanšu departamentā.

Tu pie mums jutīsies novērtēts, jo:

- strādāsi kopā ar profesionāliem kolēģiem pie Labākā darba devēja Baltijā*;
- saņemsi veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un
   citus uzņēmuma labumus;
- varēsi izmantot elastīgā darba laika un attālinātā darba iespējas;
- saņemsi atalgojumu mēnesī, iekļaujot atalgojuma mainīgo daļu, sākot no
  1700 EUR līdz 2200 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 
Piesakies!
Sazināsimies ar Tevi, ja būsim nolēmuši iepazīties tuvāk.
 
*Pēc Kincentric Best Employer Baltics 2020 aptaujas rezultātiem.
AAS BALTA, Reģ. Nr. 40003049409