Citi īpašuma apdrošināšanas veidi

Tava uzņēmuma īpašuma drošībai BALTA piedāvā iegādāties arī būvniecības, speciālās tehnikas, uzņēmējdarbības pārtraukšanas, mežu un mantas apdrošināšanas polises.

Būvniecības visu risku apdrošināšana (CAR/EAR)

Nodrošinies, lai Tava uzņēmuma attīstību nevarētu traucēt neparedzēts negadījums būvniecības vai remontdarbu procesā – ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihijas, zādzība vai tās mēģinājums, laupīšana, vandalisms, paceltas kravas nokrišana un citas kļūmes būvdarbu veikšanas laikā, kā arī citi negadījumi.

BALTA veic dažādu objektu būvniecības, rekonstrukcijas vai remontdarbu, kā arī tajos izmantojamo iekārtu un seku likvidēšanas apdrošināšanu:

 • Ēku, būvju, ceļu, tiltu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas apdrošināšana
 • Būvlaukuma aprīkojuma, iekārtu un tehnikas (arī nomātās) apdrošināšana
 • Būvmateriālu apdrošināšana
 • Būvlaukuma attīrīšanas izdevumu segšana pēc apdrošināšanas gadījuma

Veicot būvniecību vai remontdarbus, izvēlies arī civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas paredz segt nodarīto kaitējumu ar būvniecības darbiem nesaistītu personu veselībai vai īpašumam.


Speciālās tehnikas apdrošināšana

Apdrošini sava uzņēmuma pašgājējmašīnas un citu veidu tehniku, lai nodrošinātos pret kaitējumu, kas tai var rasties pārvietošanās vai izmantošanas laikā, kā arī ugunsgrēka, zibens spēriena, dabas stihiju, zādzības, laupīšanas un citu notikumu ietekm

BALTA piedāvā apdrošināt šādu speciālo tehniku

 • Lauksaimniecības tehniku
 • Mežizstrādes tehniku
 • Būvniecības tehniku
 • Pacēlājtehniku
 • Kūdras ieguves, karjeru izstrādes un citu veidu tehniku

Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana

Papildus uzņēmuma īpašuma un tajā esošo mantu un iekārtu apdrošināšanai izvēlies arī uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanu.

Ko tas nozīmē Tavam uzņēmumam? 

Piemēram, Tavā uzņēmumā ir noticis negadījums, kura dēļ tas vairs nevar pilnvērtīgi strādāt. Uzņēmuma darbība uz laiku ir jāpārtrauc vai jāsašaurina, lai atjaunotu iekārtas vai telpas. Šajā gadījumā BALTA uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana būs Tava uzņēmuma garantija, ka ražošanas jaudu samazinājums tam nebūs liktenīgs.


Mājlopu apdrošināšana uzņēmumiem

Apdrošini savā saimniecībā esošos produktīvos dzīvniekus: Liellopus, zirgus, aitas, kazas, cūkas un vistas.

Mājlopu apdrošināšana atlīdzinās neparedzētos zaudējumus, kas Tavai saimniecībai radušies mājlopa nāves dēļ, ja tās cēlonis ir:

 • Slimības
 • Negadījumi, piemēram, elektriskās strāvas iedarbība, saules vai karstuma dūriens, nosmakšana, nožņaugšanās, saindēšanās, zvēru un klaiņojošu suņu uzbrukums, noslīkšana u. c.
 • Ugunsgrēks, zibens spēriens
 • Dabas stihija – vētra, plūdi, krusa vai neparasti stiprs sals
 • Trešo personu prettiesiska rīcība – zādzība, laupīšana, nonāvēšana

Cik maksā mājlopu apdrošināšana?

Tavu mājlopu apdrošināšanas polises cena ir atkarīga no apdrošināmo dzīvnieku vērtības, vecuma,, izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, kā arī pašriska apmēra. Jo lielāks būs Tavs pašrisks, jo lētāka būs apdrošināšanas polise.

Tāpat, mēs saprotam, ka katra saimniecība ir savu specifiku un mūsu acīs nav labu vai sliktu saimniecību. Tomēr, jo vairāk lopu ir gājuši bojā vai nokauti piespiedu kārtā iepriekšējos gados, jo vairāk nāksies maksāt par vienu apdrošināto lopu.

Lai iegūtu cenas piedāvājumu un plašāku informāciju, sazinies ar mūsu apdrošināšanas speciālistiem.

  Найди центр обслуживания или автосервис
  • КАРТА СПИСОК

   Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

   Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

   Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
   Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

   *Убедитесь, что в вашем полисе KASKO включен риск «Помощь на дороге».