Būvspeciālisti – arhitekti, inženieri, būvprojektu vadītāji, būvprojektu ekspertīzes vadītāji, būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, autoruzraugi

Kāpēc ir nepieciešama būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Saskaņā ar Būvniecības likumu būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību par būvniecības procesā darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu būvniecības dalībnieku un citu trešo personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam, kā arī videi.

Zaudējumu piemēri

 • Nepareizi aprēķināta vai izstrādāta būvkonstrukciju nestspēja, tāpēc ir notikusi būvkonstrukciju deformācija vai sabrukšana
 • Kļūdas dēļ lifta šahtas izbūves projektā ir jāpārbūvē ēkas daļa
 • Kļūdaini ir izrēķināta starpstāvu konstrukciju noturība, tāpēc ēka daļēji sabrūk un tiek traumēti cilvēki

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem BALTA atlīdzina zaudējumus, kas ir saistīti ar:

 • Objekta vai tā daļas pārbūvi
 • Trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju
 • Trešās personas ārstēšanu, pārejošu darbnespēju vai darbspēju zaudējumu, nāvi, apbedīšanu, kā arī pabalstiem apgādājamajiem
 • Kaitējumu videi

Papildus apdrošināšanas segumā var iekļaut sekojošus riskus: 

 • Izmaiņas būvprojektā
 • Nesošo elementu vai konstrukciju nojaukšanas darbi
 • Atrautā peļņa
 • Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu
 • Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu
 • Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā peļņa
 • Apdrošinātā izdevumi par reputācijas atjaunošanu
 • Atbildības limita automātiskā atjaunošana pēc atlīdzības izmaksas
 • Atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu
 • Atbildība par nomāto nekustamo īpašumu
 • Atbildība par uzticēto kustamo īpašumu
 • Darba devēja atbildība
 • Apdrošinātā darbinieka arodslimības
 • Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā
 • Juridiskie, glābšanas un ekspertīzes izdevumi
 • Tiesāšanās izdevumi

Документы для загрузки

Связаться с нами

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Помощь на дороге

  Мы окажем помощь, если Вашему автомобилю потребуется техническая помощь в дороге или эвакуации.
  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  Помощь дома

  Окажем поддержку в экстренных ситуациях! Вызовите «Помощь на дому», чтобы получить помощь сертифицированных мастеров.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 333 75.

  Для путешествующих за границей

  Мы окажем поддержку, если Вам потребуется организовать медицинскую помощь или репатриацию во время поездки.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 001 74.