Darba aizsardzības speciālisti

Kāpēc ir nepieciešama darba aizsardzības speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Latvijā katram darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējam ir jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Obligātās apdrošināšanas kārtību kompetentām institūcijām un kompetentiem darba aizsardzības speciālistiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

Zaudējumu piemēri:

 • Darba aizsardzības speciālists nav konstatējis svarīgus darba vides faktorus, kuri var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību, tāpēc notiek nelaimes gadījums ar klienta darbinieku.
 • VDI uzliek administratīvo sodu darba aizsardzības pakalpojuma saņēmējam par to, ka nav ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz darba aizsardzību, strādājot augstumā.
 • Darba aizsardzības speciālists nav pareizi noteicis individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir jālieto klienta darbiniekiem, tāpēc notiek nelaimes gadījums.
 • VDI uzliek administratīvo sodu darba aizsardzības pakalpojuma saņēmējam par to, ka nav veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža jaunajiem darbiniekiem.
 • Nelaimes gadījums ar klienta darbiniekiem notiek tāpēc, ka darba aizsardzības speciālists ir pieļāvis būtiskas kļūdas, izstrādājot darba aizsardzības pasākumu plānu.

Документы для загрузки

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Лина Лиснере
  Руководитель по коммуникации BALTA
  Эл. почта: lina.lisnere@balta.lv