Hidrotehnisko būvju valdītāji

Kāpēc ir nepieciešama hidrotehnisko būvju valdītāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu’’ A un B klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītājam, ekspluatējot (lietojot un uzturot) savā valdījumā esošās hidrotehniskās būves, ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai, mantai un videi.

Zaudējumu piemēri:

 • Palu laikā hidrotehniskās būves valdītājs nepalielina ūdens caurteci, tāpēc tiek applūdinātas apkārtējās ēkas.
 • Cilvēks iekrīt ūdenskrātuvē, jo tā nav norobežota vai nav izvietotas brīdinājuma/aizlieguma zīmes.
 • Hidrotehniskās būves valdītāja neuzmanīgas darbības dēļ laši netiek uz nārstošanas vietām un aiziet bojā.

BALTA apdrošināšanas segums

Apdrošināšanas polises paplašinātajā segumā ir iekļauts:

 • Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu
 • Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju
 • Tiesas piespriestie trešās personas tiesāšanās izdevumi 
 • Juridiskie izdevumi, tajā skaitā glābšanas, ekspertīzes izdevumi
 • Izrietošie finansiālie zaudējumi
 • Apakšuzņēmēju nodarītie zaudējumi
 • Atbildība par vides piesārņojumu
 • Zaudējumi sakarā ar trešajai personai nodarīto morālo kaitējumu
 • Zaudējumi, kas ir nodarīti nomātajam nekustamajam īpašumam
 • Izdevumi par tiesas sēdes civilprocesā apmeklējumu

Документы для загрузки

Связаться с нами

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Помощь на дороге

  Мы окажем помощь, если Вашему автомобилю потребуется техническая помощь в дороге или эвакуации.
  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  Помощь дома

  Окажем поддержку в экстренных ситуациях! Вызовите «Помощь на дому», чтобы получить помощь сертифицированных мастеров.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 333 75.

  Для путешествующих за границей

  Мы окажем поддержку, если Вам потребуется организовать медицинскую помощь или репатриацию во время поездки.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 001 74.