Rekvizīti

AAS "BALTA" 
Raunas iela 10/12,
Rīga, LV -1039
Latvija

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409
PVN reģistrācijas Nr. LV40003049409

Bankas rekvizīti:

 NOSAUKUMS

 KONTA NUMURS

VALŪTAS KODS

BANKAS KODS

Latvijas Pasts Norēķinu centrs

LV38LPNS0001001855899

EUR

LPNSLV21

DNB banka

LV93RIKO0002013051362

EUR

RIKOLV2X

DNB banka

LV36RIKO0002030073172

USD

RIKOLV2X

Citadele banka

LV03PARX0000231821015

multivalūtas

PARXLV22

Swedbank

LV13HABA0551008461190

multivalūtas

HABALV22

SEB Banka

LV60UNLA0050002300708

EUR

UNLALV2X

SEB Banka

LV69UNLA0050002300837

USD

UNLALV2X

 

 

 

Связаться с нами

  • Поиск
  • КАРТА СПИСОК

    Юта Штеинерте

    Руководитель корпоративной коммуникации BALTA

    Тел.: +371 67 035 612, +371 26 456 444

    Эл. почта: juta.steinerte@balta.lv