Sadarbība ar piegādātājiem

Iepirkumu principi

BALTA apņemšanās ir ievērot godīgas un ilgtspējīgas iepirkumu politikas īstenošanu ar mērķi nepieļaut situāciju, ka, veicot iepirkumus, tīši vai netīši tiktu radīta vai veicināta negatīva prakse. Tāpēc skaidri definējam uzņēmuma vajadzības un piedāvājumu vērtēšanā izmantojam objektīvu kritēriju kopumu. Mēs nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iepirkuma dalībniekiem, un jebkāds pretendenta mēģinājums ietekmēt lēmumu par iepirkuma rezultātiem tiek uzskatīts par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

BALTA apņemšanos iepirkumu jomā raksturo šādi pamatprincipi:

 • Ilgtspējīga attīstība – veicot iepirkumus, tiek vērtēta ietekme uz attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
 • Pārskatāmi un skaidri procesi - tiek īstenota skaidra un vienota pieeja preču un pakalpojumu iepirkumu kārtībai, kā arī ir noteikti procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumi un atbildības, lai nodrošinātu resursu drošu un efektīvu pārvaldību, līdzekļu optimālu izmantošanu, interešu ievērošanu, risku samazināšanu un konkurenci piegādātāju izvēlē.
 • Videi draudzīga uzņēmējdarbība - mēs atbalstām un veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkumu procedūrās.
 • Cilvēktiesību aizsardzība - pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus komerciāliem apsvērumiem tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību aspekti.

Atbildīga piegādātāju pārvaldība

Mēs apzināmies savu ietekmi uz iepirkumu tirgu un uzņemamies atbildību par augstāko uzņēmējdarbības standartu veicināšanu savā darba vidē.

Ilgtspēja ir svarīga BALTA biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji ievēros vides, sociālos un pārvaldības standartus un principus, kurus mēs piemērojam savai uzņēmējdarbības praksei.

Rūpējoties par uzņēmējdarbības attiecību kvalitāti, labākās tirgus prakses veicināšanu un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un dabu, esam izstrādājuši BALTA piegādātāju kodeksu. Tas ir principu kopums BALTA un visiem mūsu piegādātājiem. Biznesa prakse saskaņā ar šo Kodeksu un tā vērtību veicināšana ir svarīgs kritērijs mūsu potenciālo piegādātāju klasifikācijā un novērtēšanā. Mūsu mērķis ir sadarboties ar piegādātājiem, kuri atbalsta šajā Kodeksā noteiktos principus un ievēro tos arī savā darbībā.

Ar šādas pieejas palīdzību mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar mūsu piegādātājiem un uzlabojam to ilgtspējas rādītājus. Ja potenciālais piegādātājs šobrīd nav izvirzījis ilgtspējas jautājumus savā dienas kārtībā un nesasniedz Kodeksā izvirzītos kritērijus, esam gatavi atbalstīt viņu un dot laiku, lai izstrādātu un ieviestu redzējumu par to, kā veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa praksi.

Lai iegūtu neatkarīgu skatījumu uz sava uzņēmuma ilgtspējas sniegumu un idejas uzlabojumiem, aicinām izmantot arī Atbildīga biznesa novērtējumu.

 

Связаться с нами

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  *Убедитесь, что в вашем полисе KASKO включен риск «Помощь на дороге».