Iepirkumu principi un piegādātāju korporatīvās sociālas atbildības kodekss

BALTA apņemšanās ir ievērot godīgas un ilgtspējīgas iepirkumu politikas īstenošanu. Mērķis ir nepieļaut situāciju, ka, veicot iepirkumus, tīši vai netīši tiktu radīta vai veicināta negatīva prakse.

BALTA apņemšanos iepirkumu jomā raksturo šādi pamatprincipi:

 • Ilgtspējīga attīstība – veicot iepirkumus tiek vērtēta ietekme uz attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

 • Pārskatāmi un skaidri procesi -  tiek īstenota skaidra un vienota pieeja preču un pakalpojumu iepirkumu kārtība, kā arī ir noteikta procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumi un atbildība, lai nodrošinātu resursu drošu un efektīvu pārvaldību, līdzekļu optimālu izmantošanu, interešu ievērošanu, risku samazināšanu un konkurenci piegādātāju izvēlē.

 • Videi draudzīga uzņēmējdarbība - mēs atbalstām un veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkumu procedūrās.

 • Cilvēktiesību aizsardzība - pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus komerciāliem apsvērumiem tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību aspekti.

 

BALTA piegādātāju korporatīvās sociālās atbildības (KSA) kodekss

Mēs apzināmies savu ietekmi uz iepirkumu tirgu un uzņemamies atbildību par augstāko uzņēmējdarbības standartu veicināšanu savā darba vidē. Rūpējoties par uzņēmējdarbības attiecību kvalitāti, labākās tirgus prakses veicināšanu un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un dabu, esam izstrādājuši BALTA piegādātāju KSA kodeksu. Tas ir principu kopums BALTA un visiem tās piegādātājiem. Uzņēmējdarbības veikšana saskaņā ar šo kodeksu un tā vērtību veicināšana ir svarīgs kritērijs mūsu potenciālo piegādātāju klasifikācijā un novērtēšanā.

 

Lai iegūtu neatkarīgu skatījumu uz sava uzņēmuma ilgtspējas sniegumu un idejas uzlabojumiem, aicinām izmantot arī Atbildīga biznesa novērtējumu.

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  *Убедитесь, что в вашем полисе KASKO включен риск «Помощь на дороге».