Mājdzīvnieku apdrošināšana

Mājdzīvnieku apdrošināšana pasargās lauksaimniekus un citus dzīvnieku īpašniekus no neparedzētiem izdevumiem, kas var rasties mājdzīvnieku bojāejas vai piespiedu kaušanas gadījumā.

Apdrošināšana segs zaudējumus, ja apdrošinātā mājdzīvnieka bojāejas vai piespiedu kaušanas cēlonis būs:

 • Slimība
  Ieskaitot mājdzīvnieka bojāeju dzemdību laikā.
 • Dabas stihijas
  Vētra, krusa, neparasti stiprs sals, plūdi un zemestrīce.
 • Uguns
  Ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija, lidaparāta vai no tā atdalījušos priekšmetu uzkrišana dzīvniekam.
 • Negadījums
  Piemēram, nosmakšana, nožņaugšanās, noslīkšana, kukaiņu un indīgu dzīvnieku kodums, saindēšanās ar indīgiem augiem vai sadzīves ķīmiju, citu dzīvnieku uzbrukums, dzīvnieka ķermeņa audu un orgānu traumatisks bojājums (lauzta kāja, applaucējums u. c.) un elektriskās strāvas trieciens.
 • Trešo personu ļaunprātīga rīcība
  Mājdzīvnieka zādzība ar ielaušanos tā uzturēšanās vietā, laupīšana, tīša dzīvnieka ievainošana vai nonāvēšana, sadursme ar sauszemes transportlīdzekli.


Iespēja saņemt atbalstu mājdzīvnieku apdrošināšanai

Apdrošinot savus mājdzīvniekus, Tu vari izmantot arī valsts sniegto atbalstu, lai saņemtu daļēju kompensāciju par apdrošināšanas polises iegādi. Sīkāku informāciju par valsts atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai meklē Ministru kabineta noteikumos „Par valsts atbalstu lauksaimniecībai” vai Lauku atbalsta dienesta mājaslapā lad.gov.lv.

BALTA piedāvā apdrošināt šādus mājdzīvniekus:

 • Liellopus
 • Zirgus
 • Aitas un kazas
 • Cūkas
 • Mājputnus
 • Šķirnes suņus un kaķus 

(Šķirnes kaķiem un suņiem piedāvājam iegādāties arī apdrošināšanas segumu veterinārmedicīnisko izdevumu kompensēšanai, ko BALTA piedāvā bez pašriska.)

Cik maksā mājdzīvnieku apdrošināšana?

Mājdzīvnieku apdrošināšanas cena ir atkarīga no apdrošināmo dzīvnieku vērtības, vecuma, turēšanas, kopšanas un barošanas apstākļiem, izvēlētajiem apdrošinātajiem riskiem, zaudējumu vēstures un pašriska apmēra.

Sazinies ar BALTA apdrošināšanas speciālistiem, lai iegūtu cenas piedāvājumu un plašāku informāciju par apdrošināšanas segumu.

Mājdzīvnieku apdrošināšanas noteikumi

Sazinies ar mums

 • Karte Saraksts

  Juta Šteinerte

  BALTA Korporatīvās komunikācijas vadītāja

  Tālr.: +371 67 035 612, +371 26 456 444

  E-pasts: juta.steinerte@balta.lv