Uzņēmuma vadība

 


Bogdans Benčaks (Bogdan Benczak)
BALTA valdes priekšsēdētājs

Uzzināt vairāk

 


Rafals Ribkovskis (Rafał Rybkowski)
Valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Malgožata Pjotrovska (Malgorzata Piotrowska)
Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apdrošināšanas pārdošanas direktore

Uzzināt vairāk

 


Mārtiņš Rozentāls
Korporatīvā segmenta pārdošanas direktors, valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Uldis Dzintars
Tehniskais direktors, valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Ingus Savickis
Atlīdzību direktors, valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Dmitrijs Nosko
Procesu un IT direktors, valdes loceklis

Uzzināt vairāk

 


Veronika Linkuma
Personāla direktore

Uzzināt vairāk

 


Agņeška Žebrovska
Stratēģiskā mārketinga un klientu departamenta direktore

Uzzināt vairāk

Bogdans Benčaks (Bogdan Benczak)BALTA valdes priekšsēdētājs

 

Bogdans Benčaks ir apdrošināšanas jomas eksperts ar 15 gadu pieredzi dažādu valstu apdrošināšanas tirgos. Viņš uzsāka savu karjeru PZU grupā 1999. gadā kā speciālists juridiskajos jautājumos un šobrīd Bogdans ir PZU Grupas Ārvalstu operāciju departamenta direktors. Viņam ir ļoti plaša pieredze biznesa attīstību un korporatīvās vadības jautājumos. Bogdans izstrādāja un ieviesa jauno PZU Grupas korporatīvās pārvaldības struktūru. Viņš ir „PZU Lithuania Life” valdes priekšsēdētājs, „PZU” fonda valdes priekšsēdētājs, „PZU” un „PZU Ukraine Life” ģenerālinspektors. Bogdans ir ieguvis biznesa vadības maģistra grādu Roterdamas Universitātes Gdaņskas vadības attīstības fonda Biznesa skolā, kā arī Varšavas Universitātes Juridiskās un pārvaldes fakultātē ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu.

Rafals Ribkovskis (Rafał Rybkowski) Valdes loceklis

 

Rafals Ribkovskis ir absolvējis Varšavas Ekonomikas augstskolas Ārējās tirdzniecības fakultāti. No 1991. gada līdz 1993. gadam viņš strādāja par vecāko revidentu „Coopers & Lybrand Poland” un vēlāk par finanšu pārvaldnieku „Benckiser Poland”. No 1996. gada līdz 1999. gadam viņš bija „AIG Poland” finanšu direktors un valdes loceklis, laika posmā no 1999. gada līdz 2003. gadam viņš bija iecelts „Metropolitan Life Ubezpieczenia na Życie” SA izpilddirektora un valdes viceprezidenta amatos. 2003. gadā viņš tika norīkots darbā „MetLife Indonesia”, kur viņš bija izpilddirektors un valdes viceprezidents līdz 2005. gadam. 2005.-2006. gadā viņš piedalījās jauna „MetLife” uzņēmuma izveidē Īrijā, EIMEA (Eiropa, Indija un Tuvo Austrumu Āzija) reģionā. Vēlāk viņš strādājis par „MetLife” Austrālijas un Āzijas/Klusā okeāna reģiona finanšu viceprezidentu. 2009. gadā viņš tika pieņemts darbā „MetLife US” par finanšu un biznesa konsultantu „Alico” iegādes projektā. 2010.-2012. gadā viņš bija „Ciech S.A.” valdes loceklis un izpilddirektors. Pašlaik viņš ir Polijas bankas „BPH” uzraudzības padomes loceklis un Revīzijas komitejas vadītājs, un Investīciju komitejas loceklis. Ribkovska kungs ir arī Reģistrēto sertificēto grāmatvežu asociācijas (ACCA) biedrs.

Malgožata Pjotrovska (Malgorzata Piotrowska)Privātpersonu un mazo un vidējo uzņēmumu apdrošināšanas pārdošanas direktore

 

Malgožata Pjotrovska BALTA vadības komandai pievienojās 2015. gada 15. jūlijā. Viņai ir vairāk nekā 20 gadu starptautiska pieredze apdrošināšanas jomā Polijas un Baltijas valstu tirgos.Pirms pievienošanās BALTA komandai Malgožata 14 gadus ieņēmumus vadošus amatus uzņēmumā „American Insurancegroup” (AIG), strādājot arī Baltijas valstu tirgū. Vēlāk viņa guvusi pieredzi tādos uzņēmumos kā Financeand Insurance Co. ING groupun Insurance company Alico – Amplico Life – MetLife Lithuania and Latvia.

Malgožatai ieguvusi maģistra grādu Biznesa Administrācijā Varšavas Universitātē, kā arī Biznesa treneres kvalifikāciju NormanBenett Akadēmijā.

Paralēli darbam apdrošināšanas nozarē, viņa ir dalībniece un mentore vairākas biznesa programmās Polijā, kā arī regulāri apmeklē dažādas starptautiskas apmācības un seminārus.

Mārtiņš RozentālsKorporatīvā segmenta pārdošanas direktors, valdes loceklis

 

Mārtiņš Rozentāls BALTA vadības komandai pievienojās 2015. gada maijā. Savas darba gaitas BALTA uzņēmumā, ieņemot dažādus amatus, bet vienmēr paliekot uzticīgs pārdošanas sektoram, Mārtiņš uzsāka jau 2006. gadā. Tad 2013.gadā Mārtiņš uzņēmās Pārdošanas departamenta direktora amatu UAB DK „PZU Lietuva” Latvijas filiālē. BALTA komandā Mārtiņš atgriezās 2015. gada sākumā un no maija vada Korporatīvā segmenta pārdošanas departamentu.

Mārtiņš ir ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē. Sadarbojoties Gdaņskas Universitātei ar Lietuvas Vadības un ekonomikas Universitāti, divus gadus Mārtiņš papildināja savas zināšanas starptautiskajā studiju programmā „Leadership and Improvement”. 2014. gadā viņš ieguvis 3. vietu Pārdošanas vadības Guru konkursā.

Uldis DzintarsTehniskais direktors, valdes loceklis

Uldis Dzintars jau no 2003.gada ir BALTA valdes loceklis. 10 gadus pildījis Finanšu direktora amata pienākumus, kopš 2014.gada janvāra vada BALTA Tehnisko departamentu, kas atbild par produktu vadību un risku parakstīšanu. BALTA viņš strādā kopš 2000.gada, bet apdrošināšanas nozarē – kopš 1997.gada.
Pirms pievienošanās BALTA komandai strādājis auditorfirmā „KPMG”.
Uldis ir absolvējis Latvijas Banku augstskolu un nokārtojot visus ACCA (Association of certified chartered accountants) eksāmenus. Arī šobrīd Uldis turpina izglītoties, apgūstot jaunākās prakses vadības maģistra programmā Stokholmas ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics).

Ingus SavickisAtlīdzību direktors, valdes loceklis

BALTA atlīdzību departamentu Ingus Savickis vada kopš 2011.gada 1.jūnija, bet apdrošināšanas sabiedrībā BALTA strādā jau kopš 1996.gada. Pirmos profesionālās darbības gadus I.Savickis pavadījis BALTA pārdošanas sektorā, savukārt turpmākie ieņemtie amati saistīti ar atlīdzību sektoru apdrošināšanā. Sākotnējā I.Savicka atbildības sfēra bija saistīta ar transportlīdzekļu eksperta amata pildīšanas pienākumiem Transportlīdzekļu apdrošināšanas atlīdzību daļā, vēlāk I.Savickis kļuva par Transportlīdzekļu apdrošināšanas atlīdzību pārvaldes vadītāju.

Ikdienas darbā I.Savickim ir bijusi iespēja sekmīgi vadīt un ieviest vairākus BALTA svarīgus projektus, kas atvieglo klientu ikdienu: sistēmas maiņu, atlīdzību pieteikumus pa telefonu, elektronisko dokumentu apriti. Turklāt šo jauninājumu ieviešanas brīdī 2008.gadā tās bija būtiskas inovācijas visam Latvijas apdrošināšanas tirgum. Sākot ar 2009.gadu, I.Savickis pildīja Atlīdzību direktora vietnieka amata pienākumus, kam sekoja tālākā karjeras attīstība - Atlīdzību daļas direktors.

I.Savickis ir ieguvis bakalaura grādu un inženiera diplomu Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību fakultātē. 

Dmitrijs NoskoProcesu un IT direktors, valdes loceklis

Dmitrijs Nosko kā Procesu un IT direktors pievienojās BALTA komandai 2009. gadā. Viņa vadībā BALTA ir kļuvusi par pirmo uzņēmumu Baltijā, kurā ir ieviests pilns IT ārpakalpojuma sniegšanas pakete, sākot no līguma parakstīšanas līdz stabilam un atbilstošam IT pakalpojuma risinājumam.

D.Nosko ir savas nozares līderis ar piecpadsmit gadu pieredzi IT tehnisko un funkcionālo zināšanu jomā. Pirms pievienošanās BALTA komandai viņš bija „GE Capital” reģionālo projektu vadības komandas dalībnieks, kur vadīja un īstenoja stratēģiskas, starpvalstu un starpfunkcionālas iniciatīvas uzņēmumu efektivitātes, izaugsmes un noteikumu atbilstības uzturēšanai. Kā konsultants darbojies arī uzņēmumā „Accenture”, kur konsultējis klientu uzņēmumus IT operāciju centralizēšanā, kā arī lielu sistēmu likvidācijā, tādējādi samazinot uzturēšanās pieteikumu skaitu un apkalpošanas izmaksas.

Viņam ir Transporta un sakaru institūta bakalaura grāds datorzinātnes. Turklāt D.Nosko ir veiksmīgi absolvējis „RSA Group” vadības programmu „LDP” jeb īpašu līderu attīstības programmu. 

Veronika LinkumaPersonāla direktore

Veronika Linkuma BALTA Personāla direktores amata pienākumus pilda kopš 2013.gada 1.janvāra. V.Linkumai ir septiņu gadu pieredze personāla vadības jomā. Pirms kļuva par BALTA Personāla direktori, V.Linkuma strādāja par Personāla biznesa partneri, vadīja personāla procesus un atsevišķas citas uzņēmuma funkcijas.

Pirms pievienošanās BALTA komandai V.Linkuma strādāja par biznesa konsultanti personāla jautājumos, kā arī pildījusi „Ernst & Young Baltic” vecākā konsultanta pienākumus. Savas profesionālās darbības laikā piedalījusies dažādos projektos, kuru ietvaros tikušas izstrādātas atalgojuma un motivācijas sistēmas, darbinieku novērtēšanas sistēmas, kā arī vadīti un realizēti funkciju pārskatīšanas un organizācijas efektivitātes projekti.

Ieguvusi maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Biznesa augstskolā „Turība”. 

Agņeška ŽebrovskaStratēģiskā mārketinga un klientu departamenta direktore

 

Agņeška Žebrovska (Agnieszka Żebrowska) BALTA vadības komandā uzsākusi darbu 2015.gada februārī. Viņa ir apdrošināšanas jomas profesionālis, teju 20 gadus strādājusi mārketinga un korporatīvo komunikāciju vadībā AVIVA un MetLife grupas uzņēmumos. 2011.gadā Agņeška pievienojās PZU grupai kā mārketinga vadītāja Lietuvas, Ukrainas un Igaunijas uzņēmumos.

Darbojoties mārketinga un korporatīvās komunikācijas jomā, Agņeška ir bijusi atbildīga par mārketinga, sponsorēšanas un labdarības stratēģijas izveidi, zīmola un korporatīvās identitātes sistēmas vadību, iekšējo un ārējo uzņēmuma komunikāciju, kā arī ieguvusi dziļas zināšanas  par mārketinga un sabiedrisko attiecību jomu Centrālajā un Austrumeiropā.