Nelaimes gadījumu apdrošināšana


Nelaimes gadījumu apdrošināšana – Tava uzņēmuma darbinieku un viņu ģimenes locekļu drošībai!


Ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu mēs Tava uzņēmuma darbiniekiem piedāvājam drošību, lai notikušas nelaimes gadījumā viņiem nevajadzētu ciest arī finansiālus zaudējumus, īpaši, ja Tava uzņēmuma biznesa specifika ir saistīta ar bīstamu darbu, piemēram, būvniecība, ražošana ar īpašām iekārtām u. c.

BALTA apdrošināšana nelaimes gadījumiem atlīdzina:

  • Medicīniskos izdevumus, kā arī izdevumus par palīgierīcēm, piemēram, kruķiem u. c.
  • Ārstēšanos slimnīcā jeb „dienas naudu” par katru slimnīcā pavadīto dienu
  • Kompensāciju jeb procentuālu atlīdzību par traumu
  • Slimības jeb „dienas naudu” par traumas izraisītu pārejošas darba nespējas periodu
  • Kompensāciju par personas paliekošu invaliditāti vai nāvi

Iegādājies nelaimes gadījumu apdrošināšanu atsevišķi vai kopā ar citām BALTA piedāvātajām apdrošināšanas polisēm, piemēram, kopā ar:

  • OCTA apdrošināšanu – kas segs Tavus kā autovadītāja medicīnas izdevumus un kompensāciju invaliditātes vai nāves gadījumā, ja Tu būsi izraisījis ceļu satiksmes negadījumu
  • KASKO apdrošināšanu – kas segs gan Tavus, gan citu automašīnas pasažieru medicīnas izdevumus un kompensāciju invaliditātes, nāves vai pārejošas darba nespējas gadījumā neatkarīgi no tā, kas būs vainojams negadījuma izraisīšanā

Cik izmaksā BALTA nelaimes gadījumu apdrošināšana?

Apdrošināšanas cena ir atkarīga no izvēlētajiem apdrošināšanas riskiem, apdrošināto personu skaita, apdrošināšanas summas, līguma darbības laika, Tava uzņēmuma biznesa specifikas un katras apdrošinātās personas nodarbošanās vai profesijas, kā arī apmaksas grafika. Aprēķini nelaimes gadījumu apdrošināšanas cenu!

Noteikumi šiet