Darba aizsardzības speciālisti

Kāpēc ir nepieciešama darba aizsardzības speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Latvijā katram darba aizsardzības pakalpojumu sniedzējam ir jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Obligātās apdrošināšanas kārtību kompetentām institūcijām un kompetentiem darba aizsardzības speciālistiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.

Zaudējumu piemēri

 • Darba aizsardzības speciālists nav konstatējis svarīgus darba vides faktorus, kuri var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību, tāpēc notiek nelaimes gadījums ar klienta darbinieku.
 • VDI uzliek administratīvo sodu darba aizsardzības pakalpojuma saņēmējam par to, ka nav ievērotas normatīvo aktu prasības attiecībā uz darba aizsardzību, strādājot augstumā.
 • Darba aizsardzības speciālists nav pareizi noteicis individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ir jālieto klienta darbiniekiem, tāpēc notiek nelaimes gadījums.
 • VDI uzliek administratīvo sodu darba aizsardzības pakalpojuma saņēmējam par to, ka nav veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža jaunajiem darbiniekiem.
 • Nelaimes gadījums ar klienta darbiniekiem notiek tāpēc, ka darba aizsardzības speciālists ir pieļāvis būtiskas kļūdas, izstrādājot darba aizsardzības pasākumu plānu.

Dokumenti lejupielādei

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB.
Atļautie datņu veidi: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt xls xlsx ods zip csv htm edoc.
 • Karte Saraksts

  Sazinies ar mums izmantojot WhatsApp,
  darba dienās no 8:00 – 18:00, pirms tam pievienojot tālruņa numuru +371 275 222 75 saviem kontaktiem.

  Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus aicinām sazināties ar BALTA komunikācijas vadītāju:

  Līna Lisnere
  E-pasts: lina.lisnere@balta.lv