Par mums

Cilvēktiesības un dažādības vadības principi

Mēs, BALTA, iestājamies par godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību attiecībā pret klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem.

Godprātīga uzņēmējdarbība

BALTA atbalsta sabalansēta un ilgtspējīga finanšu tirgus un pieejamas, uzticamas ekonomikas infrastruktūras attīstību. BALTA rūpējas, lai komercdarbībā izvairītos no citu personu tiesību pārkāpšanas, izvērtējot cilvēktiesību riskus komercattiecībās un lēmumos, tostarp pakalpojumu izstrādē un piedāvājumos. BALTA veicina caurskatāmību un atbildīgumu visās biznesa attiecībās.

Darbinieki

BALTA ievēro darbinieku cilvēktiesības, kā paredzēts Starptautiskās Darba organizācijas deklarācijā par principiem un pamattiesībām darbavietā, tostarp diskriminācijas aizliegumu, bērnu darba un piespiedu darba aizliegumu, biedrošanās brīvību un tiesības iesaistīties koplīguma slēgšanā, kā arī tiesības uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem. BALTA piedāvā vienlīdzīgas tiesības un iespējas ikvienam, un šādas tiesības neietekmē dzimums, valstspiederība, rase vai etniskā izcelsme, reliģija vai ticība, vecums, transpersonas identitāte vai tās izpausme, seksuālā orientācija, invaliditāte, politiskā piederība vai cita pārliecība, vai ģimenes stāvoklis.

Piegādātāji

Pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus komerciāliem apsvērumiem tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību aspekti. BALTA ir ieviestas procedūras piegādātāju izvērtēšanai.

Klienti

BALTA nodrošina vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un piedāvā vienlīdzīgas iespējas visiem klientiem, ievērojot cilvēktiesību principus un pamattiesības, tostarp bez jebkādas diskriminācijas. BALTA īsteno sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, tāpēc cilvēktiesību aspekts tiek vērtēts arī BALTA sadarbības partneru izvēlē.

Sabiedrība

BALTA īsteno atvērtu dialogu ar iesaistītajām pusēm un piedalās sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinot materiālu un nemateriālu ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā.

Sazinies ar mums

Klientu apkalpošanas vietas un sadarbības autoservisi

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu? Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB.
Atļautie datņu veidi: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt xls xlsx ods zip csv htm edoc.

Uz atsauksmi atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 20 dienu laikā. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

 • Karte Saraksts

  Sazinies ar mums izmantojot WhatsApp, darba dienās no 8:00 – 18:00.

  Spied šeit vai pievieno tālruņa numuru +371 275 222 75 saviem kontaktiem.

  Palīdzība uz ceļa

  Sniegsim atbalstu, ja Jūsu auto nepieciešama tehniskā palīdzība uz ceļa vai evakuācija.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību uz ceļa spiežot šeit. Palīdzību uz ceļa vēl joprojām varēsiet pieteikt arī zvanot 675 333 75.

  Palīdzība mājās

  Sniegsim atbalstu avārijas situācijās! Izsauc “Palīdzību mājās”, lai saņemtu sertificētu meistaru palīdzību.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību zvanot 675 333 75.

  Ceļotājiem ārzemēs

  Sniegsim atbalstu, ja nepieciešama medicīniskās palīdzības vai repatriācijas organizēšana ceļojuma laikā.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību zvanot 675 001 74.